Šamački put 22a, 74480 Modriča; Tel: +387 61 151 739

O NAMA

„ALMAC“ doo se nalazi u Modriči. Modriča kao i firma su izuzetno infrastrukturno povezani, kako sa svim krajevima bivše držve, tako i sa  Evropom i svijetom. Grad je smješten na trasi budućeg koridora PC 7 /infrastrukturna kičma u BiH/ te 35 kilometara od autoputa Beograd – Zagreb. Svi putni pravci  iz grada su povezani kvalitetnom putnom infrastrukturom, a naša firma je neposredno na putu Modriča-Šamac.